આ તહેવારો નિમિત્તે ફૈઝ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતેથી ખરીદો ફ્રન્ટ લોડ વોશીંગ મશીન ઓનલાઇન ભાવ કરતાં પણ 15% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે, જલ્દી કરો કારણ કે ઓફર ફક્ત આઠમ સુધી માન્ય….

વાંકાનેર શહેર ખાતે આવેલ ફૈઝ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા આગામી જન્માષ્ટમીના તહેવાર નિમિત્તે પોતાના ગ્રાહકો માટે સેમસંગ ફ્રન્ટ લોડ વોશીંગ મશીન પર મહા ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં ગ્રાહકોને ઓનલાઇન કરતાં પણ નિચા ભાવ સાથે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો પર અવનવી ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે.….

આ તહેવાર નિમિત્તે ફૈઝ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા આઠમ સુધીમાં સેમસંગ કંપનીના ફ્રન્ટ લોડ વોશીંગ મશીન પર ઓનલાઈન કરતા પણ 15 % ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેથી વહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે ફ્રન્ટ લોડ વોશીંગ મશીનની ખરીદી માટે આજે જ પધારો….👇🏻👇🏻👇🏻

 ફૈઝ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ 

મીરૂમીયા બાવા દરગાહની સામે, રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર

મંજુરભાઈ બાદી
મો. 99746 93816

ઈબ્રાહીમભાઈ બાદી
મો. 98338 44149

error: Content is protected !!