બાદી એન્ડ કંપનીના ભવ્ય શો-રૂમ ખાતે દેશની નામાંકિત Whirlpool કંપની પ્રથમ વખત લાવી છે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમો પર બમ્પર ઓફરો…

 

વાંકાનેર શહેર ખાતે બાદી એન્ડ કંપનીના ભવ્ય શો-રૂમ ખાતે દેશમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રે નામાંકિત એવી Whirlpool કંપની ધમાકેદાર ઓફરો સાથે મેગા સેલ લાવી છે જેમાં Whirlpool કંપનીની કોઈ પણ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમોની ખરીદી પર સાત-સાત ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે…

Whirlpool કંપનીના દિવાળી મેગા સેલમાં આજે જ ખરીદો કોઈપણ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમ અને મેળવો…..

૧). રૂ. 4140 ની કિંમતની અમેરીકન ટુરિસ્ટર બેગ બિલકુલ મફત…
૨). બાદી એન્ડ કંપની તરફથી બમ્પર ડ્રોની ટીકીટ…
૩). ફાયનાન્સ પર મેળવો અધધ 15% કેસબેક…

૪). રૂ 8000 ની કિંમતના વાઉચર બિલકુલ ફ્રી…
૫). દરરોજ ગોલ્ડ કોઈન લક્કી ડ્રોનો લાભ…
૬). બજાજ ફાયનાન્સ પર મેળવો ડબલ ઓફર : 2300 ના EMI પર 3 પ્રોડક્ટ…
૭). ક્રેડિટ કાર્ડ પર 5 થી 10 % કેસબેક…

Whirlpool કંપનીના આ દિવાળી મેગા સેલનો લાભ લેવા માટે આજે જ પધારો બાદી એન્ડ કંપનીના ભવ્ય શો-રૂમ ખાતે…

 બાદી એન્ડ કંપની 

સહજ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

મો. 98252 84432

error: Content is protected !!