જેન્ટ્સ વેર, ચિલ્ડ્રન વેર, ફુટવેર, બેલ્ટ, ચશ્મા સહિત મેન્સવેરની દરેક આઇટમો એક જ સ્થળે…: તમામ રેન્જમાં બ્રાન્ડેડ તથા લોકલ વેરાયટીઓ પણ ઉપલબ્ધ….

વાંકાનેર શહેર નજીક હાઇવે પર ઝાંઝર સિનેમાની બાજુમાં શિવ પ્લાઝા ખાતે જેન્ટ્સ વેરની તમામ આઇટમોના વિશાળ શો-રૂમ એવા આર. આર. ફેશનનો આજે ભવ્ય શુભારંભ થયો છે, જ્યાંથી તમામ ગ્રાહકોને બ્રાન્ડેડ તથા લોકલ એમ બંને રેન્જમાં મેન્સ વેર, ચિલ્ડ્રન વેર, ફુટવેર, ચશ્મા, બેલ્ટ સહિત જેન્ટ્સની દરેક આઇટમો એકદમ વ્યાજબી દરેથી મળી રહેશે….

આર. આર. ફેશન ઓપનિંગ સ્પેશ્યલ ઓફરો….

• ખરીદો માત્ર રૂ. 550 માં એક જોડી કપડાં અથવા બે જોડી કપડાં ફક્ત રૂ. 1000 માં….
• ખરીદો માત્ર રૂ. 700 માં એક જોડી કપડાં અથવા ત્રણ જોડી કપડાં ફક્ત રૂ. 2,000 માં….
• ખરીદો બ્રાન્ડેડ કપડાં પણ એકદમ વ્યાજબી દરેથી…
• તમામ રેન્જમાં લોકલ તથા બ્રાન્ડેડ વેરાયટીઓ ઉપલબ્ધ…
• ગોગલ્સ, બેલ્ટ, ફુટવેર, બોડી સ્પ્રે તથા મેન્સવેરની દરેક આઇટમો પર સ્પેશ્યલ ડિસ્કાઉન્ટ….

તો રાહ શેની જુઓ છો, એકદમ ફ્રેશ માલ અને અવનવી વેરાયટીઓ માટે આજે જ પધારો….

 આર. આર. ફેશન 

શિવ પ્લાઝા, બીજા માળે, ઝાંઝર સિનેમાની બાજુમાં, મોરબી નેશનલ હાઇવે, વાંકાનેર

    મો. 95745 35862          9924392300

👉🏻 અવનવા કપડાંના ફોટો મેળવવા અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાઓ…👇🏻👇🏻👇🏻

https://chat.whatsapp.com/GBdxvVrpjHaI1NH9DTp3Y2

👉🏻 અમારા ઈન્સ્ટાગ્રામ પેજને Follow કરવા…. 👇🏻👇🏻👇🏻

https://instagram.com/r_r_fashion_wankaner?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

error: Content is protected !!