અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતેથી વિન્ટર સ્પેશિયલ ઓફર નિમિત્તે વસાવો 43 ઈંચ સ્માર્ટ ટીવી અને મેળવો અઢળક ઓફરોનો લાભ….

વાંકાનેર શહેર ખાતે ઈલેક્ટ્રોનિક્સના વિશાળ શો-રૂમ એવા અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા વિન્ટર સ્પેશિયલ ઓફર લોન્ચ કરવામાં આવી છે જેમાં ગ્રાહકોને Onida કંપનીના 43 ઈંચ સ્માર્ટ 4K ટીવી પર ખાસ એવી મહા બચત + મહા ડિસ્કાઉન્ટ ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે…

અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ વિન્ટર સ્પેશિયલ ઓફર…

• Onida 43 ઈંચ સ્માર્ટ 4k ટીવી ફક્ત રૂ. 26,990/- માં….
• 0 ડાઉન પેમેન્ટ સાથે એકદમ સરળ હપ્તા…
• 0 % વ્યાજ સાથે HDB, BAJAJ અને HDFC ફાયનાન્સ ઉપલબ્ધ.….
• કોઈપણ ખરીદી પર મળતા ઈનામમાં GST કે અન્ય કોઈ ચાર્જ ભર્યા વગર રૂ. 15,990/-ની કિંમતનું ઈનામ જીતવાની તક…*

…તો રાહ શેની જુઓ છો આજે જ પધારો અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતે અને લાભ લો વિન્ટર ધમાકા ઓફરનો…

 • અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ • 

પ્રગતિ કોમ્પલેક્ષ, પહેલા માળે, પીર મશાયખ હોસ્પિટલ સામે, ધરમ ચોક, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

• કસ્ટમર કેર નંબર •

87586 84586
97250 99133
97252 54255

error: Content is protected !!