આ મોન્સુન અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાંથીએલ.ઈ.ડી. ટીવીની ખરીદી કરો અને મેળવો અઢળક લાભો, 0% વ્યાજ સાથે સરળ હપ્તા + ઈન્સ્ટન્ટ કેસ ડિસ્કાઉન્ટ + ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ પર કેસબેક ઓફરોનો લાભ એકસાથે…

વાંકાનેર શહેર ખાતે ઈલેક્ટ્રોનિક્સના ભવ્ય શો-રૂમ અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આ મોન્સુન પર ધમાકેદાર ઓફરો સાથે એલ.ઈ.ડી. ટીવી માટે વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફરો લાવ્યું છે જેમાં Samsung, Onida, BPL, Net Vision, iffalcon, Star joy જેવી નામાંકિત કંપનીની એલ.ઈ.ડી. ટીવીની ખરીદી પર ગ્રાહકોને અધધ 50% સુધી કેસ ડિસ્કાઉન્ટ* ઓફરનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે…

અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મોન્સુન ધમાકા ઓફર…

નામાંકિત કંપનીની એલ.ઈ.ડી. ટીવીની ખરીદી પર મેળવો….

• 50% સુધી ઈન્સ્ટન્ટ કેસ ડિસ્કાઉન્ટ…*
• 0% વ્યાજ સાથે HDB, BAJAJ અને HDFC ફાયનાન્સ પર એકદમ સરળ હપ્તા….
• ક્રેડિટ કાર્ડ તથા ડેબિટ કાર્ડ પર વિશેષ કેસબેક ઓફર…

(ખાસ નોંધ : આ ઓફરોનો લાભ ફક્ત સ્ટોક હાજર હશે ત્યાં સુધી જ મળશે…)

તો રાહ શેની જુઓ છો આજે જ પધારો અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતે અને લાભ લો મોન્સુન ધમાકા ઓફરોનો…

• અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ •

પ્રગતિ કોમ્પલેક્ષ, પહેલા માળે, પીર મશાયખ હોસ્પિટલ સામે, ધરમ ચોક, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

• કસ્ટમર કેર નંબર •
87586 84586

મુસ્તાકભાઈ
મો. 97250 99133

ફૈઝુરભાઈ
મો. 97252 54255

error: Content is protected !!