જન્માષ્ટમી, સાતમ-આઠમના પવિત્ર નિમિત્તે માધવ TVS વાંકાનેર દ્વારા ખોલાયો ઓફરોનો ખજાનો…: તો પછી રાહ શેની જુઓ છો ?, આજે બુક કરાવો તમારૂં નવું TVS ટુ વ્હીલર…

વાંકાનેર શહેર ખાતે ટીવીએસ કંપનીના એકમાત્ર ઓથોરાઈઝ્ડ ડિલર એવા ‘ માધવ ટીવીએસ ‘ દ્વારા આગામી જન્માષ્ટમી, સાતમ-આઠમ તહેવારો નિમિત્તે અનેક ઓફરોનો ખજાના સાથે નવા ટુ વ્હીલર વાહનોનું બુકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં કોઈ પણ નવા TVS ટુ વ્હીલરની ખરીદી પર ગ્રાહકોને શ્યોર ગોલ્ડ ગિફ્ટ + સ્કેચ & વિન ઓફરમાં રૂ. 11,000 સુધી શ્યોર કેસ બેક + રૂ. 9999ના સૌથી ઓછું ડાઉનપેમેન્ટ + 6.99 ટકાના સૌથી ઓછા વ્યાજે દરે 90 ટકા સુધીની લોન અને સ્પેશ્યલ ડિસ્કાઉન્ટ સહિત અનેક ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે….

આગામી જન્માષ્ટમી & સાતમ-આઠમ નિમિત્તે ગ્રાહકોની પસંદના કોઈ પણ TVS ટુ વ્હીલર વાહનો પર શ્યોર ગોલ્ડ ગિફ્ટ, સૌથી ઓછા એટલે કે માત્ર રૂ. 9999 ના ડાઉનપેમેન્ટ, સ્કેચ & વિન ઓફરમાં 11,000 સુધી કેસ બેક 6.99 ટકાના સૌથી ઓછા વ્યાજદરે 90% સુધી લોન, સ્પેશિયલ એક્સચેન્જ ઓફર અને સ્પેશ્યલ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ગ્રાહકોને અઢળક ઓફરો આપવામાં આવી રહી છે…

(વાંકાનેર વિસ્તારમાં TVSના એકમાત્ર ઓથોરાઈઝ્ડ ડિલર એવા માધવ ટીવીએસના શો-રૂમ ખાતે કંપનીના દરેક મોડેલ તમામ કલરમાં હાજર સ્ટોકમાં મળશે…)

 માધવ ટીવીએસ-વાંકાનેર 

મો. 95120 01710

કિસ્મત સર્વિસ સ્ટેશનની બાજુમાં, ૮-એ નેશનલ હાઈવે, ચંદ્રપુર, તા. વાંકાનેર

 

error: Content is protected !!