લિમિટેડ સ્ટોક ઓફર : જુના પંપ સામે નવો પંપ મેળવો ફક્ત રૂ. 1749 માં સાથે ૧૨ × ૧૪ ની પાવરફુલ બેટરી અને તે પણ‌ ત્રણ મહિનાની ગેરંટી સાથે…

વાંકાનેર શહેર ખાતે કાર્યરત હાર્ડવેરના વિશાળ શો-રૂમ એવા હિના એજન્સી દ્વારા વાંકાનેર વિસ્તારના ખેડૂતો માટે સ્પેશ્યલ ઓફર લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેમાં કોઈપણ ખેડૂત ભાઈઓને જુના ચાલું કે બંધ પંપની સામે સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા સાથેનો એકદમ નવો પંપ ફક્ત રૂ. 1749 માં આપવામાં આવી રહ્યો છે…

ખેડૂતો માટે સ્પેશ્યલ ઓફરો.‌..

• જુના ચાલું કે બંધ બેટરી વાળા પંપ સામે નવો પંપ મેળવો ફક્ત રૂ. 1749 માં…
• ૧૨×૧૨ ની જુની બેટરી સામે નવી બેટરી ફક્ત રૂ. 750 માં…(ત્રણ મહિનાની ગેરંટી સાથે)
• હાઇ પ્રેસર મોટર પંપ…
• મરઘા ફાર્મને લગતી દરેક આઇટમો હાજર સ્ટોકમાં અને એકદમ વ્યાજબી દરેથી મળી રહેશે…
• તમામ પ્રકારના પંપ રીપેરીંગ કરી આપશું…

 હિના એજન્સી 

મિલેનિયમ નગર, રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર

મો. 95379 79790
મો. 94264 49612

error: Content is protected !!