ગ્રામ સેવક, મુખ્ય સેવિકા, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, GPSC ક્લાસ ૧/૨, કોન્સ્ટેબલ, ASI, PSI, PI, સચિવાલય, બિનસચિવાલય, TET, TAT, HTAT, બેંક, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, પંચાયત સેવા સહિતની ભરતી માટે આગામી તા. ૫ થી ૭ મે સુધી ડેમો લેક્ચર યોજાશે, આ તક ચૂકશો નહીં….

ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સરકારી નોકરીઓમાં જોડાવા માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય છે જેમાં ક્યાંકને ક્યાંક કચાશ રહી જવાથી તેઓ મરજી મુજબના પરિણામો લાવી શકતા નથી જેથી આપણા વાંકાનેર વિસ્તારમાંથી આવા કોઇ વિદ્યાર્થીઓ સરકારી નોકરીથી વંચિત ન રહે તે માટે ‘ કેરીયર ઝોન એકેડેમી ‘ નો શુભારંભ થઇ ગયો છે, જેમાં તૈયારી કરવા ઈચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે આગામી તા. 05 થી 07 મે દરમ્યાન ડેમો લેક્ચરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે…

તૈયારી તો ફક્ત કેરીયર ઝોન એકેડેમીમાં જ કારણ કે….

~ ૧૦૦% પરિણામ લક્ષી બેચ(ગેરંટી બેચ)
~ Open / OBC / SC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા રૂ. ૨૦,૦૦૦ સુધીની સ્કોલરશીપ મળવાપાત્ર…
~ ફ્રી મેગેઝિન, મટીરીયલ, બેગ
~ ગુજરાતની પ્રખ્યાત ફેકલ્ટી દ્વારા માર્ગદર્શન અનખ શિક્ષણ
~ ડેઈલી ટેસ્ટ + રિવીઝન ટેસ્ટ + વિકલી ટેસ્ટ
~ એસી ક્લાસરૂમ
~ વિશાળ લાઈબ્રેરી
~ અદ્યતન સુવિધાસભર ક્લાસરૂમ

તો રાહ શેની જુઓ છો, તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને સરકારી જોબ માટે આજે જ સંપર્ક કરો….

 કેરીયર ઝોન એકેડમી 

શ્રી વલ્લભ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, નવી મામલતદાર ઓફીસની બાજુમાં, રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર.

મો. 97279 79730

error: Content is protected !!