રિબીશન કંપની લાવી છે મકાનમાં ભેજ, લુણો, ક્ષાર, પાણી ટપકવા સાથે લાદી માટે સ્પેશિયલ કેમિકલ….રીબીબોન્ડ-3818 વોટરપ્રૂફીંગ સ્પેશ્યાલિસ્ટ કેમિકલ….

વર્તમાન સમયમાં મોટાભાગના મકાનો, ઓફિસ અને મોટી મોટી ઇમારતોમાં પણ ધાબા લીકેજ તેમજ દીવાલોમાં લૂણો, ક્ષાર સહિતની સમસ્યાઓના જોવા મળે છે, જેના કારણે નાગરિકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠતા હોય છે, ત્યારે આ તમામ સમસ્યાઓમાં રામબાણ ઈલાજ બની રીબીબોન્ડ-3118 કેમિકલ બજારમાં આવી ગયું છે, જેનાથી હવે આ તમામ સમસ્યાઓનો અંત આવી જશે…..

રિબીશન કેમિકલ કંપની દ્વારા મકાનમાં જોવા મળતી ભેજ, લુણો, ક્ષાર, છત લીકેજ સહિત તમામ સમસ્યાઓના ઉકેલ બાદ હવે લાદી ઉખડી જવાની સમસ્યાના ઈલાજ માટે બજારમાં સ્પેશિયલ ટાઈલ્સ કેમિકલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી હવે લાદી ઉખડી જવાની સમસ્યાનો અંત આવી જશે, જેથી આવી સમસ્યાઓની ત્રસ્ત તમામ લોકો એકવાર અવશ્ય રિબીશન કેમિકલ કંપનીનો સંપર્ક કરે….

…જો તમે પણ આ બધી સમસ્યાઓથી ત્રસ્ત હોય, તો આજે જ સંપર્ક કરો….

 રીબીશન કેમિકલ્સ કંપની 

75, સ્ટાર પ્લાઝા, પહેલા માળે, ચંદ્રપુર સર્વિસ રોડ, વાંકાનેર

રિયાસત વકાલીયા

(B.Sc., M.Sc. 10 Yr Experience in R & D)

મો. 76980 42430

સોયબ શેરસીયા

(B.A., M.L.W., L.L.B., સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ)

મો. 95740 08982

error: Content is protected !!