સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજના લગ્ન ઉત્સુક યુવક-યુવતીઓની અપેક્ષા મુજબનું પાત્ર મળવા માટે આજે જ ગુજરાતના હાઈટેક મેરેજ સાથે જોડાઓ….

મો. 98980 98525
     9898098473
     9898098504
     9898098592

સમગ્ર ગુજરાતના સુન્ની મુસ્લિમ યુવક-યુવતીઓ માટે તેમના સપનાના જીવનસાથીની રાહને આશાન બનાવવા માટે નેક રિસ્તા મુસ્લિમ મેરેજ બ્યુરો દ્વારા બેસ્ટ સર્વિસ પુરી પાડવામાં આવી રહી છે, જેનાથી હવે ગુજરાતમાં વસતા સુન્ની મુસ્લિમ યુવક-યુવતીઓ માટે તેમની માંગણી મુજબના જીવનસાથીની તલાશ વધુ આશાન બની રહેશે….

નેક રીસ્તા : મુસ્લિમ મેરેજ બ્યુરો દ્વારા પુરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ…

• 100% વેરીફાઈડ બાયોડેટા
• સાપ્તાહિક વ્હોટસએપ સેવા…
• બહેનો માટે ફ્રી રજીસ્ટ્રેશન સુવિધા…
• આપની અપેક્ષા મુજબનું પાત્ર…
• માત્ર ગુજરાતી સુન્ની મુસ્લિમ પ્રોફાઈલ
• આપના ડેટાની 100% સુરક્ષાની જવાબદારી…
• આપની તલાશ મુજબના હમસફરની મુલાકાત….

ગુજરાતનું વિશ્વાસપાત્ર મુસ્લિમ મેરેજ બ્યુરો એટલે….

 નેક રિસ્તા મેટ્રોમની 

ઓફીસ નંબર 30, 3rd માળે એસ.ટી. બસપોર્ટ, ઢેબર રોડ, રાજકોટ

મો. 98980 98525
9898098473
9898098504
9898098592

Facebook Page 👇👇👇

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088320220454&mibextid=ZbWKwL

Instagram Page 👇👇👇

https://instagram.com/naikrishtamatrimony?igshid=MTg0ZDhmNDA=

error: Content is protected !!