બજાજ લોન મેળામાં આજે બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં ખરીદી કરવા માટે છેલ્લી તક….

વાંકાનેર શહેર ખાતે નામાંકિત બજાજ ફાયનાન્સ કંપની દ્વારા ગ્રાહકોને સૌથી સસ્તા દરે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને મોબાઈલ આઈટમો ખરીદવા માટે વર્ષના સૌથી સસ્તા ચાર દિવસના લોન મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આ લોન મેળામાં ગ્રાહકોને એક ખરીદી પર અઢળક ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે….

આજ જ પધારો બજાજ લોન મેળામાં અને મેળવો…

• દરેક ખરીદી પર મેળવો એક સાથે બે શ્યોર ગીફ્ટ…
• માત્ર રૂ. 999 થી ઈ.એમ.આઈ. શરૂ…
•  દરેક ખરીદી પર મેળવો લક્કી ડ્રોની ટીકીટ ફ્રી…
• દરેક ગ્રાહકને સૌથી સસ્તા અને આકર્ષક દરનો લાભ…
• મેહુલ ટેલિકોમ સાથે મોબાઈલની ખરીદી પર મેળવો ફ્રી બજાજ કાર્ડ…

બજાજ લોન મેળો : તા. 17 થી 20 નવેમ્બર સુધી…

સ્થળ : વિશ્વકર્મા મંદિર, જીનપરા ચોક, મેહુલ ટેલિકોમની સામે, વાંકાનેર

મો. 74869 69209 / 85114 27909

• સહયોગી •

કિશાન ઈલેક્ટ્રોનિક્સ & મેહુલ ટેલિકોમ

error: Content is protected !!