મેગા સેલ : તા. ૨૧ થી ૨૫ મે સુધી 

 જય ભવાની મોબાઇલ એસેસરીઝના બીજા મેગા સેલમાં ખરીદો હોલસેલ કરતા પણ સસ્તા દરે મોબાઈલ એસેસરીઝ તથા તાત્કાલિક મોબાઇલ રીપેરીંગ, એક મુલાકાત અવશ્ય લો….

વાંકાનેર શહેર ખાતે મોબાઈલ એસેસરીઝના હોલસેલ સ્ટોર એવા જય ભવાની મોબાઇલ દ્વારા વાંકાનેરની જનતા માટે હોલસેલ કરતા પણ‌ સસ્તા દરેથી મોબાઈલ એસેસરીઝ માટે બીજો ભવ્ય મેગા સેલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં આજે તા. 21 મેથી શરૂ થતાં આ સેલમાં તમામ પ્રકારની મોબાઈલ એસેસરીઝ હોલસેલ કરતા પણ સસ્તા દરે આપવામાં આવશે, આ સાથે જય ભવાની મોબાઇલ દ્વારા દરેક મોબાઇલ ફોનને સૌથી સસ્તા દરે તાત્કાલિક રિપેરીંગ કરી આપવાની સુવિધા પણ ગ્રાહકોને આપવામાં આવી રહીં છે, જેનો લાભ લેવા વાંકાનેરની જનતાને જાહેર આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે…..

જુના મોબાઇલ લે-વેચ તથા તાત્કાલિક મોબાઇલ રીપેરીંગ…

જય ભવાની મોબાઇલ દ્વારા તમામ ગ્રાહકોને તાત્કાલિક સૌથી સસ્તા દરે મોબાઈલ રીપેરીંગ, કોમ્બો રીપેરીંગ, જુના મોબાઇલ લે-વેંચ કરવા તથા જુના ભાંગેલા મોટા મોબાઇલ લેવાની સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે, જેનો પણ ગ્રાહકોને લાભ લેવા જણાવાયું છે…

જય ભવાની મોબાઇલ એસેસરીઝ મેગા સેલ….

• સૌથી સસ્તા દરે તાત્કાલિક મોબાઇલ રીપેરીંગ…
• ખરીદો માત્ર રૂ. 399 માં સ્માર્ટ વોચ…
• ખરીદો માત્ર રૂ. 299 માં નેક બેન્ડ…
• ખરીદો માત્ર રૂ. 299 માં ઇયર બડ…
• ખરીદો માત્ર રૂ. 299 માં બ્લૂ તુથ સ્પીકર…
• માત્ર રૂ. 149 માં 9 વોલ્ટ બલ્બ એક સાથે એક ફ્રી…
• ખરીદો માત્ર રૂ. 299 માં ચાર્જર એક સાથે એક ફ્રી…
• ખરીદો માત્ર રૂ. 99 માં જેન્સ બેલ્ટ…
• ખરીદો માત્ર રૂ. 5 માં મોબાઈલ સ્ટેન્ડ..

આ સાથે જ અઢળક અને અવનવી જેન્સ તેમજ મોબાઈલ એસેસરીઝ એકદમ પાણીનાં ભાવે ખરીદવા માટે આજે જ પધારો….

 જય ભવાની મોબાઇલ 

મેહુલ ટેલિકોમની બાજુમાં, ICICI બેંકની સામે, જીનપરા મેઇન રોડ, વાંકાનેર

(ખાસ‌ નોંધ : અમારી માત્ર એક શટર વાળી દુકાન પુજારા સિમેન્ટની બાજુમાં આવેલ હોય જેની ખાસ નોંઘ લેવી…)

વિપુલભાઈ મિસ્ત્રી
મો‌. 90333 36424

error: Content is protected !!