પોતાના સ્વાદથી વાંકાનેર વિસ્તારની જનતાના પ્રખ્યાત બનેલા હોટલ શાલીમારની વેજ & નોનવેજ, પંજાબી, ચાઇનીઝ, મોગલાઈ, સી-ફુડ સહિત દરેક વાનગીઓ હવે આપને મળશે આપના ઘરે….

 ફ્રી હોમ ડિલિવરી માટે આજે જ સંપર્ક કરો…

    મો. 78911 18952           86192 69860

વાંકાનેર વિસ્તારની સ્વાદપ્રિય જનતામાં પોતાની સ્વાદિષ્ટ અને હાઈજેનીક અવનવી વાનગીઓથી પ્રખ્યાત બનેલ હોટલ શાલીમાર દ્વારા વાંકાનેર શહેર અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પોતાના ગ્રાહકોને વધુ અને ઘરે બેઠા સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે રૂ. 300 કરતા વધુના ઓર્ડર પર ફ્રી હોમ ડિલિવરીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવા વાંકાનેરની જનતાને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે….

માત્ર એક ફોનથી મેળવો ઘરબેઠા આપની મનપસંદ વાનગીઓ…

 • હોટલ શાલીમાર • 

વેજ અને નોનવેજ

૮-એ નેશનલ હાઈવે, ઈન્ડીયન પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, મું.લિંબાળા, વાંકાનેર

 

error: Content is protected !!