હોટ ફેમિલી ઓફર : ₹ 299 માં હોટ અને શોર સૂપ + ડ્રેગન પોટાટો + હોંગ કોંગ રાઈસ + વેજીટેબલ મસાલા મેગી + મંચુરિયન નૂડલ્સ + સમોસા ચાટ….

વાંકાનેર શહેર ખાતે નાસ્તા બજારમાં તાજેતરમાં જ શરૂ થયેલ માસુમ ફાસ્ટ ફુડ(99 Tasty Hub) દ્વારા ચાઈનીઝ આઈટમો માટે ખાસ સ્ટોલ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં Weekend Special Hot Family Offer અંર્તગત આ શનિવાર અને રવિવારે ફેમિલી માટે ખાસ રૂ. 299 માં છ સ્પેશિયલ વાનગીઓ આપવામાં આવી રહી છે….

વાંકાનેરની સ્વાદપ્રિય જનતા માટે માસુમ ફાસ્ટ ફુડ ખાતે ખાસ એકદમ નવા ટેસ્ટ અને નવી ચાઈનીઝ વાનગીઓ ઓર્ગેનિક તથા હાઈજીન સાથે પિરસવામાં આવી રહી છે, જેમાં શનિવાર અને રવિવારે ફેમિલી માટે રૂ. 299 માં છ ચાઈનીઝ વાનગીઓ એકદમ નવા સ્વાદ સાથે આપવામાં આવી રહી છે જેનો લાભ લેવા વાંકાનેરની જનતાને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે….

હોટ ફેમિલી ઓફર : છ સ્પેશ્યલ વાનગી માત્ર રૂ. 299/- માં…..

• હોટ અને શોર સૂપ
• ડ્રેગન પોટાટો
• હોંગ કોંગ રાઈસ
• વેજીટેબલ મસાલા મેગ્ગી
• મંચુરિયન નુડલ્સ
• સમોસા ચાટ

 • માસુમ ફાસ્ટ ફુડ • 

99 Tasty Hygienic Hub

શોપ નં. 14-15, શ્રી રામ કોમ્પલેક્ષ, શ્રધ્ધા હોસ્પિટલ સામે, નાસ્તા બજાર, વાંકાનેર

Mo. 81400 61739
       97249 21634

error: Content is protected !!