વર્ષોના અનુભવી હકીમ સાહેબના આયુર્વેદિક અને જડીબુટ્ટીના ઉપચારથી હજારો દર્દીઓએ રાહત અનુભવી….

વાંકાનેર શહેરના ગુલશન પાર્ક ખાતે વર્ષોના અનુભવી હકીમ હાજી સાલેહ દ્વારા પોતાની આવડતથી લુકેરીયા, પથરી, સુગર, ઢીંચણ, દુઃખાવા, ગુપ્તરોગો, ધાધર, ખંજવાળ, કાળો વા, કમરનાં મણકા સહિત તમામ બિમારીઓનો માટે આયુર્વેદિક અને જડીબુટ્ટીથી દવાઓ બનાવી હજારો દર્દીઓને રાહત આપી ચુક્યા છે, ત્યારે તમામ પ્રકારની બિમારીઓના ઉપચાર માટે હોસ્પિટલોથી થાકેલા દર્દીઓએ એકવાર આયુર્વેદિક અને જડીબુટ્ટીથી સચોટ ઉપચાર માટે હીકમ હાજી સાલેહનો સંપર્ક કરવો…

હકીમ હાજી સાલેહ પાસે મળશે તમામ બિમારીઓનો આયુર્વેદિક અને જડીબુટ્ટીથી ઉપચાર, માટે એકવાર અવશ્ય સંપર્ક કરો…

હકીમ હાજી સાલેહ 

મોહંમદ અકબરી (રાજસ્થાન વાળા)

મો. 99503 44097

ચૌધરી ટ્રેઇલર પાછળ, ગુલશન પાર્ક સોસાયટી, ચંદ્રપુર, વાંકાનેર 

 

error: Content is protected !!