અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લાવ્યું છે હોમ એપ્લાયન્સ મેગા સેલ…: જુની વસ્તુ લાવો અને નવાની ખરીદી પર મેળવો રૂ. 2500 સુધી એક્સચેન્જ ઓફર….

વાંકાનેર શહેર ખાતે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમોના વિશાળ શો-રૂમ અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા પોતાના ગ્રાહકો માટે હોમ એપ્લાયન્સની ખરીદી પર વિશેષ ઓફર લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેમાં બોસ, મહારાજા, બજાજ, ફિલિપ્સ, વી-ગાર્ડ, પ્રેસટીજ સહિતની કંપનીઓના હોમ એપ્લાઈન્સની વસ્તુઓ જેવી કે બ્લેન્ડર, મીક્ષર, ઈસ્ત્રી, જ્યુસર, ટોસ્ટર, ઓટીજી સહિતની વસ્તુઓ પર 40% સુધી ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ અને સાથે જ રૂ. 2500 સુધી એક્સચેન્જ ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે….

• હોમ એપ્લાયન્સની ખરીદી પર 40% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ…
• હોમ એપ્લાયન્સની ખરીદી પર મેળવો રૂ. 2500 સુધી એક્સચેન્જ ઓફરોનો લાભ….
• બજાજ, એચ.ડી.બી. ફાયનાન્સ સાથે ખરીદી પર મેળવો 0% વ્યાજ અને રૂ. 0 ડાઉન પેમેન્ટ સાથે એકદમ સરળ હપ્તા…

 • અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ • 

પ્રગતિ કોમ્પલેક્ષ, પહેલા માળે, પીર મશાયખ હોસ્પિટલ સામે, ધરમ ચોક, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

• કસ્ટમર કેર નંબર •

87586 84586

 

error: Content is protected !!