સેલ એક લાભ અનેક : વર્ષનો સૌથી મોટો, સસ્તો અને અંતિમ સેલ….

બાદી એન્ડ કંપની આગામી નવા વર્ષની શરૂઆત પહેલાં માત્ર ગ્રાહકોના ફાયદા સાથે બાય બાય 2022 અને વેલ કમ 2023 મહા બચત સેલ લાવ્યું છે, જેમાં દરેક ખરીદી પર ગ્રાહકોને અઢળક ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે…

• 43 ઈંચ સ્માર્ટ ટીવી ફક્ત રૂ.13,500માં..

• બજાજમાં 5000 સુધી કેશબેક..

• 10,000 કરતા વધુની ખરીદી પર બ્લન્કેટ ફ્રી…

• ફરજીયાત ઇનામની છેલ્લી તક 31/12/22 સ્કીમ પુરી – એક્ટીવા, L.E.D., ફ્રીઝ, ઘરઘંટી, R.O., ઓવન, W.M. આવા ૬૦૦ ઇનામ 600 ગ્રાહક 01701/23 ના રોજ ડ્રો

• 2 ગ્રામ ચાંદીનો સિક્કો મફત – દિવસના પહેલા 5 ગ્રાહકને જ

• ફક્ત 16,990/- માજ સોલાર – 150 લી. 20,500 માં 200 લીટર, 24,500 માં 250 લીટર – 27,990માં જ 300 લીટર

 

• ક્રેડીટકાર્ડ ઉપર 5 થી 20 ટકા કેશબેક

• H.D.B. ફાઇનાન્સ ઉપર 15 % કેશબેક

• ફકત 43 ઇંચ VU 4K 25,500/- માં જ 3 વર્ષ કુલ વોરંટી

• 0% ડાઉન પેમેન્ટ વગર વ્યાજે બજાજ H.D.B., H.D.F.C., IDFC – ઉપર

• 13,990/- માં માઇક્રોફાઇન ઘરઘંટી

• H.D.B. ફાઇનાન્સ પર દિવસના 2 પહેલા ગ્રાહકને ફાઇલ ચાર્જમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ

• H.D.F.C. માં ફાઇનાન્સ પર દિવસના 2 પહેલા ગ્રાહકને ફાઇલ ચાર્જમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ

• મીકસર, બ્લેન્ડર આયરન, OTG ઇલે. ગીજર – ચુલા ઉપર 20 થી 45% ડિસ્કાઉન્ટ

• 599/- વધારાના ભરીને પ્રિમીયમ મોડલ પર માઇક્રોફાઇન ઘરઘંટીમાં MRP 2990/- નું બોટ કંપનીના એર બર્ડ વસાવો…

તો રાહ શેની જુઓ છો, આજે જ પધારો બાદી એન્ડ કંપનીના શો-રૂમ ખાતે અને લાભ લો…..

  બાદી એન્ડ કંપની 

સહજ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

મો. 98252 84432

error: Content is protected !!