આવો મોકો બીજી વાર નહીં મળે, કારણ કે સૌથી સસ્તું તો ફક્ત અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાં જ…: રૂ. 0/- ડાઉન પેમેન્ટ સાથે એકદમ સરળ હપ્તેથી વસાવો સ્માર્ટ ટીવી, ઓફર ફક્ત 31 જુલાઈ સુધી માન્ય…

વાંકાનેર શહેર ખાતે ઈલેક્ટ્રોનિક્સના વિશાળ શો-રૂમ એવા અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા મોન્સુન ધમાકા ઓફર લોન્ચ કરવામાં આવી છે જેમાં ગ્રાહકોને સેમસંગ કંપનીના 32 ઈંચ સ્માર્ટ ટીવી પર ખાસ એવી મહા બચત + મહા ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર લોન્ચ કરવામાં આવી છે. જેમાં ગ્રાહકોને 31 મી જુલાઇ સુધીમાં નિચેના લાભો આપવામાં આવશે….

અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મોન્સુન ધમાકા ઓફર…

• સેમસંગ 32 ઈંચ સ્માર્ટ ટીવી ફક્ત રૂ. 16,990/- માં….
• 0 ડાઉન પેમેન્ટ સાથે એકદમ સરળ હપ્તા…
• ઈ.એમ.આઈ. રૂ. 990/- થી શરૂ…
• 0% વ્યાજ સાથે HDB, BAJAJ અને HDFC ફાયનાન્સ ઉપલબ્ધ.….
• ઓફર ફક્ત 31 મી જુલાઇ સુધી માન્ય….

…તો રાહ શેની જુઓ છો આજે જ પધારો અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતે અને લાભ લો મોન્સુન ધમાકા ઓફરનો…

• અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ •

પ્રગતિ કોમ્પલેક્ષ, પહેલા માળે, પીર મશાયખ હોસ્પિટલ સામે, ધરમ ચોક, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

• કસ્ટમર કેર નંબર •

87586 84586

97250 99133

97252 54255

error: Content is protected !!