પાણી પહેલા પાળ બાંધો…: ઉનાળામાં આવતા ભાવવધારા પહેલા આજે જ ખરીદો 3 Star ઈન્વટર એ.સી. ફક્ત રૂ. 29,490/- માં….

0

કમરતોડ ભાવ વધારાથી બચવા આજે જ પધારો અરીન ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતે…..: અરીના સ્ટોક ક્લિયરન્સ સેલનો લાભ લો અઢળક ઓફરો સાથે….

આગામી ઉનાળાની શરૂઆત પહેલાં એ.સી., એર કુલર, ટીવી, ફ્રીઝ, વોશીંગ મશીન સહિત તમામ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો પર કમરતોડ ભાવ વધારો તોળાઈ રહ્યો છે, ત્યારે સમજદાર ગ્રાહકો પાણી પહેલા જ પાળ બાંધી લેતાં હોય છે, જે ભાવ વધારાને ધ્યાનમાં રાખી અને અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા સ્ટોક ક્લિયરન્સ મહા બચત મેગા સેલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં દરેક ગ્રાહકોને નહીં નફો, નહીં નુકસાનના ધોરણે દરેક ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો પર અઢળક લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે….

આનાથી સસ્તું તો નહીં જ મળે…આજે જ ખરીદો 3 Star ઈન્વટર એ.સી. ફક્ત રૂ. 29,490 માં….

અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા આગામી ઉનાળાની ગરમી અને કમરતોડ ભાવ વધારાથી બચવા પોતાના ગ્રાહકો માટે એ.સી. ની ખરીદી પર જબરદસ્ત ઓફર આપવામાં આવી છે, જેમાં બજાર કરતા નવા એ.સી. પર વધારે ડિસ્કાઉન્ટ એટલે કે 3 Star ઈન્વટર એ.સી. ફક્ત રૂ. 29,490/- માં આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, આ ઓફર લિમિટેડ સ્ટોક માટે જ ઉપલબ્ધ હોય, જેથી સ્ટોક પુરો થાય તે પહેલાં જ પધારો અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતે….(આ ઓફર સાંભળી ગ્રાહકોમાં પડાપડી બોલે તે પહેલાં જ પહોંચી જાવ અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતે…)

પંખાના ભાવે એર કુલર ફક્ત રૂ. 5,600 માં….

એ.સી.ની સાથે જ અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા એર કુલર પર પણ પોતાના ગ્રાહકોને ધમાકેદાર ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં પંખાના ભાવે એર કુલર ફક્ત રૂ. 5,600 માં આપવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી વહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે આજે જ પધારો…..

અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ખાતેથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સની દરેક આઈટમોની ખરીદી પર મેળવો 0% વ્યાજ સાથે એકદમ સરળ હપ્તા….

સ્ટોક ક્લિયરન્સ સેલ : તા. 15 થી 28 ફેબ્રુઆરી સુધી….

…તો રાહ શેની જુઓ છો, આજે જ પધારો….

🙏 Arina Electronics Welcome You 🙏

 • અરીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ • 

પ્રગતિ કોમ્પલેક્ષ, પહેલા માળે, પીર મશાયખ હોસ્પિટલ સામે, ધરમ ચોક, વાંકાનેર

• કસ્ટમર કેર નંબર •

87 586 84 586