છતમાં પાણી લીકેજ, દીવાલોમાં ભેજ, લૂણો, ક્ષાર સહિતની સમસ્યાઓ બનશે ભૂતકાળ : બાંધકામ ક્ષેત્રમાં તમામ સમસ્યાઓનો એક જ ઉપાય, રીબીબોન્ડ-3118

વર્તમાન સમયમાં મોટાભાગના મકાનો, ઓફિસ અને મોટી મોટી ઇમારતોમાં પણ ધાબા લીકેજ તેમજ દીવાલોમાં લૂણો, ક્ષાર સહિતની સમસ્યાઓના જોવા મળે છે, જેના કારણે નાગરિકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠતા હોય છે, ત્યારે આ તમામ સમસ્યાઓમાં રામબાણ ઈલાજ બની રીબીબોન્ડ-3118 કેમિકલ બજારમાં આવી ગયું છે, જેનાથી હવે આ તમામ સમસ્યાઓનો અંત આવી જશે…..

વોટરપ્રૂફીંગ માટે તમામ સમસ્યાઓનો એક જ ઉપાય….

…જો તમે પણ આ બધી સમસ્યાઓથી ત્રસ્ત હોય, તો આજે જ સંપર્ક કરો….

 રીબીશન કેમિકલ્સ કંપની 

75, સ્ટાર પ્લાઝા, પહેલા માળે, ચંદ્રપુર સર્વિસ રોડ, વાંકાનેર

રિયાસત વકાલીયા

(B.Sc., M.Sc. 10 Yr Experience in R & D)

મો. 76980 42430

સોયબ શેરસીયા

(B.A., M.L.W., L.L.B., સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ)

મો. 95740 08982

error: Content is protected !!