વાંકાનેર શહેર ખાતે નાસ્તા બજારમાં તાજેતરમાં જ શરૂ થયેલ માસુમ ફાસ્ટ ફુડ(99 Tasty Hub) દ્વારા આ તહેવારોની સિઝનમાં ચાઈનીઝ અને પંજાબી આઈટમો માટે ખાસ સ્ટોલ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વાંકાનેર વાસીઓ માટે ખાસ લંચ તથા ડિનર માટે સ્પેશિયલ ચાઇનીઝ અને પંજાબી વાનગીઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે…

વાંકાનેરની સ્વાદપ્રિય જનતા માટે માસુમ ફાસ્ટ ફુડ ખાતે ખાસ એકદમ નવા ટેસ્ટ અને નવી ચાઈનીઝ તથા પંજાબી વાનગીઓ ઓર્ગેનિક તથા હાઈજીન સાથે પિરસવામાં આવી રહી છે, જેમાં તહેવારોની સિઝન નિમિત્તે ગ્રાહકોના આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખી લંચ તથા ડિનર બંને માટે ખાસ નીચેની સ્પેશિયલ પંજાબી અને ચાઇનીઝ વાનગીઓ મળી રહેશે…

 માસુમ ફાસ્ટ ફુડ 

99 Tasty Hygienic Hub

શોપ નં. 14-15, શ્રી રામ કોમ્પલેક્ષ, શ્રધ્ધા હોસ્પિટલ સામે, નાસ્તા બજાર, વાંકાનેર

Mo. 81400 61739
97249 21634

error: Content is protected !!