આજે જ ખરીદી કરો જુના ભાવમાં સોલાર વોટર હીટર અને મેળવો અઢળક ઓફરોનો લાભ…: જલ્દી કરો કારણ કે ઓફર માત્ર આજના દિવસ પુરતી જ…

આગામી નવા વર્ષથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમ પર 10% કરતા વધુનો ભાવ વધારો તોળાઈ રહ્યો છે ત્યારે વાંકાનેરની જનતાના વિશાળ હિતમાં બાદી એન્ડ કંપની પોતાના ગ્રાહકો માટે બાય બાય 2021 & મેરી ક્રિસમસ ડબલ ધમાકા સેલ લાવ્યું છે જેમાં દરેક ગ્રાહકને નવા વર્ષના ભાવ વધારાથી બચવા સાથે જ દસ – દસ ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે…

નવા વર્ષના ભાવવધારાથી બચો અને મેળવો…

૧). દરેક ખરીદી પર શો-રૂમ તરફથી શ્યોર ગીફ્ટ ફ્રી (૩૨ પીસ ડીનર સેટ)…
૨). બજાજ ફાયનાન્સ સાથે ખરીદી પર શ્યોર ગીફ્ટ ફ્રી…
૩). સેમસંગ લક્કી ડ્રોમાં 4 કરોડ સુધીના ઈનામ જીતવાની સુવર્ણ તક…
૪). ક્રેડિટ કાર્ડ પર 20% સુધી કેસબેક…
૫). દિવસના પહેલા પાંચ ગ્રાહકોનેે 2 ગ્રામ ચાંદીનો સિક્કો ફ્રી…

૬). માઈક્રોફાઈન ઘરઘંટીની ખરીદી પર રૂ. 600 ભરી મેળવો ઉષા કંપનીની આયર્ન અને બ્લેન્ડર ફ્રી…
૭). HDFC ફાયનાન્સ પર પ્રોસેસિંગ ફી ફ્રી…
૮). 0% ડાઉન પેમેન્ટ અને 0% ફાઈલ ચાર્જ…
૯). HDFC ફાયનાન્સ પર 0 કાર્ડ ચાર્જ….

તો રાહ શેની જુઓ છો, આજે જ પધારો બાદી એન્ડ કંપનીના શો-રૂમ ખાતે અને લાભ લો…..

 બાદી એન્ડ કંપની 

સહજ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

મો. 98252 84432

error: Content is protected !!