આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ મહા ડિસ્કાઉન્ટ સેલ : દરેક ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમની ખરીદી પર શ્યોર ગીફ્ટ + 5 થી 20% ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ + ફ્રી બજાજ કાર્ડ + સિલ્વર કોઈન, એક્ટિવા જીતવા સહિત અઢળક ઓફરોનો લાભ…

અન્ય જગ્યાએથી કોઈપણ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમ ખરીદતા પહેલા કિશાન ઈલેક્ટ્રોનિક્સના શો-રૂમની મુલાકાત લેવાનું ચૂકશો નહીં….

વાંકાનેર શહેર ખાતે ઈલેક્ટ્રોનિક્સના વિશાળ શો-રૂમ એવા કિશાન ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પોતાના ગ્રાહકો માટે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત ફાયદા હિ ફાયદા સાથે વર્ષના સૌથી સસ્તા પાંચ દિવસનો આઝાદી સેલ લાવી છે જેમાં ગ્રાહકોને અઢળક ઓફરોના લાભ સાથે સૌથી સસ્તા દરે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમોની ખરીદી કરવાની તક આપવામાં આવી રહી છે….

કિશાન ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઝાદી સેલ ઓફરો…

૧). દરેક ખરીદી પર શો-રૂમ તરફથી ફ્રી શ્યોર ગીફ્ટ…
૨). કોઈપણ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમોની ખરીદી પર બજાજ કાર્ડ બિલકુલ ફ્રી…
૩). દરેક ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમો પર 5 થી 20% સુધી ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ…

૪). આનંદી કંપનીની ઘરઘંટીની ખરીદી પર રૂ.૧૦૦/૨૦૦/૫૦૦/૫૦૦૦, ૧૦ ગ્રામ સુધીના સિલ્વર કોઈન અને Honda Activa જીતવાની તક…
૫). HDB ફાયનાન્સ સાથે ખરીદી પર 10% સુધી ડિસ્કાઉન્ટ…
૬). ફક્ત રૂ. 1 ભરી ખરીદો કોઈપણ પ્રોડક્ટ…

બેસ્ટ ક્વોલિટી, બેસ્ટ સર્વિસ અને બેસ્ટ પ્રાઈઝ એ જ અમારી ઓળખાણ, માટે આજે જ પધારો…

 કિશાન ઈલેક્ટ્રોનિક્સ 

એહમદ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ગ્રીન ચોક, વાંકાનેર

મો. 9428225630
99254 56225

error: Content is protected !!