લિમિટેડ સ્ટોક હોવાથી વહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે RTO માન્ય ઈ-બાઈક ખરીદો રૂ. 30,000 ના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે….

વાંકાનેર શહેર ખાતે ઓટો સેલ્સ સાથે સંકળાયેલા નામાંકિત એવા જીલ્લાની ઓટો ખાતે ઈ-બાઈકનો ખાસ લિમિટેડ સ્ટોક ઉપલબ્ધ થઇ ચુક્યો છે, જેમાં ચાર દિવસ માટે ઈ-બાઈકની ખરીદી પર વહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે રૂ. 30,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેનો લાભ લેવા વાંકાનેરની જનતાને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે…

AMPERE કંપનીના ઈ બાઇકમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ…

• ઈલેક્ટ્રીક સ્કુટર પર સરકાર દ્વારા રૂ. 20,000/- ની સબસિડી અને શોરૂમ દ્વારા રૂ. 10,000નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી ઈ-બાઈક પર કુલ રૂ. 30,000/- બાદ….
• R.T.O. માન્ય અને પાંચ વર્ષનો વિમો…
• 80 km સુધીની ચાર્જીંગ રેન્જ…
• આકર્ષક લુક…

• 50-55 km/ph ટોપ સ્પીડ…
• ફાસ્ટ ચાર્જીંગ…
• 3 વર્ષની બેટરી અને મોટર વોરંટી…
• 1200 W ની પાવરફુલ મોટર…
• 150 ની લોડ કેપેસટી….


તો રાહ શેની જુઓ છો, આજે જ મુલાકાત લો…

 • જીલ્લાની ઓટો • 

સી.એન.જી. પંપની બાજુમાં, નેશનલ હાઇવે, ચંદ્રપુર, વાંકાનેર

મો. 9879167863

મુસ્તુફાભાઈ બાદી

error: Content is protected !!