વાવાઝોડા દરમ્યાન ફુટી ગયેલ સોલાર વોટર હિટરની ટ્યુબ રિપેરિંગ માટે આજે જ સંપર્ક કરો…

વાંકાનેર વિસ્તારમાં આવેલા કમોસમી વરસાદ અને બરફના કરા સાથેના વાવાઝોડાના કારણે ઠેરઠેર નુકસાની પહોંચી હોય, જેમાં પણ ખાસ સોલાર વોટર હીટરની ટ્યુબો મોટા પ્રમાણમાં ફુટી જવાની બનાવો સામે આવ્યા છે, જેથી આ સોલાર વોટર હીટરની ટ્યુબો બદલવા માટે હિના એજન્સી દ્વારા સ્પેશ્યલ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેમાં….

• 100 થી 300 લીટર સુધીના કોઈપણ સોલાર વોટર હીટરની ફુટી ગયેલ ટ્યુબ ફક્ત રૂ. 400 માં ફિટીંગ સાથે…(પ્રિમીયમ ગુણવત્તા)

• 500 લિટર સોલાર વોટર હીટરની ટ્યુબ ફક્ત રૂ. 500 માં મળી રહેશે….(પ્રિમીયમ ગુણવત્તા)

• 47 mm સોલાર વોટર હીટર ટ્યુબ ફક્ત રૂ. 500 માં…

 હિના એજન્સી 

મિલેનિયમ નગર, રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર

મો. 95379 79790
મો. 94264 49612

error: Content is protected !!