વાંકાનેરમાં ફાયદા બજાર સેલથી સસ્તું મળવું મુશ્કેલ નહીં પરંતુ અશક્ય..: આજથી સેલનો શુભારંભ…

આગામી ઇદના તહેવાર નિમિત્તે વાંકાનેર શહેર ખાતે ગ્રાહકોના ફાયદા હી ફાયદા માટે ફાયદા બજાર સેલ આવી ગયો છે, જેમાં જેન્સ, લેડિઝ તથા બાળકોના બુટ, ચપ્પલ સહિતના તમામ ફુટવેરની દરેક આઈટમો હોલસેલ ભાવેથી ગ્રાહકોને રિટેલમાં પણ એકદમ સસ્તા દરે આપવામાં આવી રહી છે, જે સેલનો લાભ લેવા વાંકાનેરની જનતાને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે…..

દિવાળી ફાયદા બજાર સેલમાં આપને મળશે….

• લેડિઝ તથા જેન્સ ચપ્પલ ફક્ત રૂ. 49 થી શરૂ…
• નાના બાળકોના બુટ, ચપ્પલ તથા મોજડી ફક્ત રૂ. 119 થી શરૂ…
• જેન્સ સુઝ ફક્ત રૂ. 199 થી શરૂ…

તો રાહ શેની જુઓ છો ?, આજે જ પધારો ફાયદા બજાર સેલમાં અને લાભ‌ લો સૌથી સસ્તા દરનો…

 • ફાયદા બજાર સેલ • 

 • ઉમર એન્ટરપ્રાઇઝ • 

સાગર સ્વીટ માર્ટની સામે, ભમરીયા કુવા પાસે, એ.વી.એમ.‌ કોમ્પલેક્ષ, વાંકાનેર

મો. 87588 64147

error: Content is protected !!