બાદી એન્ડ કંપનીના હેપ્પી રિપબ્લિકન ડે સેલનો આજે આખરી દિવસ, તો રાહ શેની જુઓ છો, આવો અને લાભ લો આ મહાસેલનો….

વાંકાનેરની ખ્યાતનામ અને વર્ષોથી ગ્રાહકોના વિશ્વાસનું પ્રતીક બનેલ ઈલેક્ટ્રોનિક્સના ભવ્ય શો-રૂમ બાદી એન્ડ કંપની પોતાના ગ્રાહકો માટે લાવેલ ત્રણ દિવસના હેપ્પી રિપબ્લિકન ડે સેલનો આજે આખરી દિવસ છે. જેમાં ગ્રાહકોને ફાઇનાન્સ પર ૧૦ થી ૧૫ ટકા સુધી કેસ બેક સાથોસાથ શ્યોર ગીફ્ટ સહિત અનેક ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે….

બાદી એન્ડ કંપની પોતાના માનવંતા ગ્રાહકોના લાભા લાભ માટે હેપ્પી રિપબ્લિકન ડે મહા સેલ લાવ્યું છે જેમાં ગ્રાહકોને ફ્રીઝ, વોશિંગ મશીન, એ.સી., સોલાર હિટર, એલ.ઈ.ડી., માઇક્રોવેવ, હોમ થિયેટર, ઘરઘંટી સહિત સ્મોલ હોમ એપ્લાયન્સની HDB ફાઇનાન્સ સાથે ખરીદી પર 10% કેશ બેક, બજાજ ફાયનાન્સ પર શ્યોર ગીફ્ટ, ક્રેડિટ કાર્ડ પર 15% સુધી કેશ બેક સાથો સાથ ₹ 2590 ની કિંમતની અમેરિકન ટુરિસ્ટર ડફલ બેગ ફ્રી આપવામાં આવી રહી છે…

તા. 25 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયેલ આ સેલનો આજે આખરી દિવસ બાકી રહ્યા છે. બાદી એન્ડ કંપનીના હેપ્પી રિપબ્લિકન ડે સેલમાં ખરીદી કરતા તમામ ગ્રાહકોને દરેક કંપનીની વસ્તુઓની ખરીદી પર આકર્ષક ઓફર અને Whirlpool કંપની વસ્તુઓ પર સ્પેશિયલ ઓફર તો ખરી જ આ સાથોસાથ ફાઇનાન્સ પર વિશેષ કેસ બેક, શ્યોર ગીફ્ટ, અમેરિકન ટુરિસ્ટર ડફલ બેગ ફ્રી સહિત અનેક ઓફરોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે…

…તો રાહ શેની જુઓ છો , આવો બાદી એન્ડ કંપનીના શો-રૂમ ખાતે અને લાભ લો હેપ્પી રિપબ્લિકન ડે મહા સેલનો…

બાદી એન્ડ કંપની

સહજ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સીટી સ્ટેશન રોડ, વાંકાનેર

મો. 98252 84432

error: Content is protected !!