વાંકાનેર તાલુકા ખરીદ વેચાણ સહકારી સંઘ લિ. ની ચૂંટણી આજે જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં અગાઉની કામચલાઉ મતદારયાદીમાં સુધારા સાથે નવી મતદાર યાદી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવી છે, જેમાં નાયબ કલેકટર દ્વારા સંઘની ચૂંટણી માટે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરી સંઘ માટે મતદાન 22/02 ના રોજ અને મતગણતરી પણ 22/02 ના રોજ યોજાશે…

આજરોજ નાયબ કલેકટર વાંકાનેર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરનામાં અનુસાર વાંકાનેર તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘમાં કુલ 12 સભ્યોની ચૂંટણી માટે ગત વખતે કરતા આ વર્ષે બ્લોકમાં ફેરફાર કરી નાયબ કલેકટર દ્વારા નવા બ્લોક બનાવી ચુંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં 22/02/23, બુધવારના રોજ મતદાન તથા મતગણતરી યોજાશે…

નાયબ કલેકટર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરનામું….

• ઉમેદવારીપત્રો ભરવાની તારીખ : 06/02 થી 09/02 સુધી…

• ઉમેદવારીપત્રો પ્રસિદ્ધ કરવાની તારીખ : 09/02/2023

• ઉમેદવારીપત્રો ચકાસણી : 10/02/2023

• માન્ય ઉમેદવારોની ફાયનલ યાદી : 10/02/2023

• ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની તારીખ : 13/02/2023

• હરીફ ઉમેદવારોની આખરી યાદી : 13/02/2023

• મતદાનની તારીખ : 22/02/2023 (સમય ૧૦ થી ૧)

• મતગણતરીની તારીખ : 22/02/2023 (બપોરે ૩ વાગ્યે)

મતદાન મંડળ વિશેની વિગતવાર માહિતી…

1). વાંકીયા :

૧. વાંકીયા જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૨. કિશાન સેવા સહકારી મંડળી,
૩. પંચાસર સેવા સહકારી મંડળી લી.
૪. વઘાસીયા જુથ સેવા સહકારી મંડળી.

2). ઢુવા :

૧. ઢુવા જુથ સેવા સહકારી મંડળી,

૨. રણેકપર સેવા સહકારી મંડળી,
૩. ભોજપરા સેવા સહકારી મંડળી,
૪. જેતપરડા જુથ સેવા સહકારી મંડળી લી.

3). માટેલ :

૧. માટેલ જુથ સેવા સહકારી મંડળી,

૨. વરડૂસર જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૩. પલાસ સેવા સહકારી મંડળી,
૪. પાડધરા જુથ સેવા સહકારી મંડળી.

4). લુણસર :

૧. લુણસર જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૨. ગાંગીયાવદર જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૩. સરધારકા જુથ સેવા સહકારી મંડળી,

5). ચંદ્રપુર :

૧. ચંદ્રપુર જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૨. ગેલેક્સી હોર્ટીકલ્ચર ગ્રો.કો.ઓ.સો.લી.
૩. દલડી જુથ સેવા સહકારી મંડળી
૪. મહિકા જળસિંચય મંડળી.

6). કેરાળા :

૧. કેરાળા જુથ સેવા સહકારી મંડળી
૨. સર્વોદય હોર્ટીકલ્ચર ગ્રો.કો.ઓ.સો.લી.

૩. રસીકગઢ જુથ સેવા સહકારી મંડળી,

૪. રાજાવડલા સેવા સહકારી મંડળી

7). કોઠારીયા :

૧. કોઠારીયા સેવા સહકારી મંડળી,
૨. સિંધાવદર જળ સિંચય સહકારી મંડળી,
૩. અરણીટીંબા સેવા સહકારી મંડળી ,
૪. તિથવા-પાંચદ્રારકા કૃષિ બાગાયત સહકારી મંડળી.

8). સિંધાવદર :

૧. સિંધાવદર જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૨. તીથવા સેવા સહકારી મંડળી,
૩. પાંચદ્રારકા જુથ સેવા સહકારી મંડળી
૪. પ્રતાપગઢ સેવા સહકારી મંડળી.

9). વાલાસણ :

૧. વાલાસણ સેવા સહકારી મંડળી ,
૨. પીપળીયા રાજ જુથ સેવા સહકારી મંડળી ,
૩. પીપળીયા અગાભી સેવા સહકારી મંડળી,
૪. કોટડાનાયાણી સેવા સહકારી મંડળી.

10). જાલસીકા :

૧. જાલસીકા જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૨. ખેરવા સેવા સહકારી મંડળી,
૩. કણકોટ સેવા સહકારી મંડળી,
૪. ખીજડીયા જુથ સેવા સહકારી મંડળી

11). ગારીડા : 

૧. ગારીડા જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૨. જોધપર સેવા સહકારી મંડળી,
૩. કોઠી સેવા સહકારી મંડળી,
૪. મહિકા જુથ સેવા સહકારી મંડળી

12). મેસરીયા : 

૧. મેસરીયા જુથ સેવા સહકારી મંડળી,
૨. અદેપર સેવા સહકારી મંડળી,
૩. વિનયગઢ સેવા સહકારી મંડળી,
૪. જાલીડા જુથ સેવા સહકારી મંડળી

વાંકાનેર વિસ્તારની પળે પળની અપડેટ્સ અને તાજા સમાચાર મેળવા માટે ચક્રવાત ન્યુઝ સાથે જોડાઓ….🗞️

👉🏻 અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે નિચેની લિંક પર ક્લિક કરો…..👇🏻👇🏻👇🏻

https://chat.whatsapp.com/JaNtfP7Okw09RVWit8eWD1

 

error: Content is protected !!