વાંકાનેર નિવાસી પ્રતાપસિંહ મૂળરાજસિહ ઝાલા (ઉંમર વર્ષ ૭૦) તે આદિત્યસિંહના પિતાશ્રી તથા રસિકસિંહના લઘુબંધુ, રામદેવસિંહ ગંભીરસિંહ ઝાલા તથા ધર્મેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ ઝાલાના મોટાભાઈ તેમજ નિકુલસિંહ પી. જાડેજાના સસરા તથા ગૌતમસિંહ રસિકસિંહ ઝાલાના કાકાનું તારીખ ૦૨.૦૨.૨૦૨૧ ના રોજ અવસાન થયેલ છે. સદગતનું ટેલીફોનીક બેસણું તારીખ ૦૫.૦૨.૨૦૨૧ શુક્રવાર સાંજે ૪ થી ૬ દિગ્વિજય નગર મેઈન રોડ વાંકાનેર ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

આદિત્યસિંહ ઝાલા – ૯૮૨૫૬૪૩૩૭૧, ૯૭૨૬૧૧૭૧૭૧
નિકુલસિંહ જાડેજા – ૯૮૨૫૬૪૩૮૭૩
ગૌતમસિંહ રસિકસિંહ ઝાલા – ૯૯૭૯૪૦૩૭૭૧

error: Content is protected !!